За будуће студенте

Филолошки факултет Универзитета у Београду најстарији је и највећи факултет те врсте не само у Србији, већ и у читавом региону. На њему се, поред изучавања српског језика и књижевности, може студирати и преко тридесет страних језика, општа књижевност, општа лингвистика и библиотекарство са информатиком.

На Филолошком факултету тренутно студира преко 9000 студената са којима ради преко 400 наставника и сарадника. Заједно, они чине активну и виталну академску заједницу унутар које се, поред наставних и истраживачких, одвијају и бројне друге активности (културно-уметничке, спортске, и сл.).

Настава на факултету организована је на сва три нивоа академских студија: на основним, мастер и докторским студијама.

На основним академским студијама акредитована су четири студијска програма:

На мастер академским студијама акредитовано је шест студијских програма:

На докторским академским студијама акредитован је програм Језик, књижевност, култура.

На Факултету је у оквиру Центра за српски језик као страни организована настава српског језика као страног (Л2) на свим нивоима.